Sikkerhedscenter

Hvilke sikkerhedsstandarder er vigtige?

Alle sikkerhedsstandarder er naturligvis vigtige for nogen i ethvert projekt. Men overordnet set indeholder et sæt på kun 11 standarder løsninger på 80 % af de sikkerhedsproblemer, der opstår. Det er dog godt at forstå strukturen i maskinsikkerhedsstandarderne.

 

  • EN ISO 12100

   Generelle principper for design – Risikovurdering og risikoreduktion

   "Maskinsikkerhedsbibelen" indeholder alle de vigtige definitioner, grundlæggende regler for udvælgelse af sikkerhedsforanstaltninger og detaljerede instruktioner til risikovurdering

  • EN ISO 13857

   Sikkerhedsafstande til forhindring af, at hænder, arme, ben og fødder kan nå ind i fareområder

   Bestemmer højden af afskærmninger, størrelsen af adgangsåbninger og tilsvarende sikkerhedsafstande

  • EN ISO 13854

   Minimumsafstande for at undgå klemning af legemsdele

   Definerer størrelsen på vigtige legemsdele som fingre, hænder, fødder, hoved osv. for at beskytte mod klemning (tidligere EN 349)

  • EN ISO 13851

   Tohåndsbetjente anordninger – Principper for design og udvælgelse

   Regler for design af kontroller, der kræver samtidig tryk på to knapper for at starte og køre en farlig funktion

   (tidligere EN 574)

  • EN ISO 14120

   Beskyttelsesskærme – Generelle krav til design og konstruktion af faste og bevægelige afskærmninger

   Regler for udformning af sikkerhedsdæksler, rækværk, døre mv.

  • EN ISO 14119

   Tvangskoblingsanordninger i forbindelse med afskærmninger – Principper for design og udvælgelse

   Typer og udvælgelse af sikkerhedsafbrydere, regler om, hvordan manipulation kan forhindres

  • EN ISO 13855

   Placering af beskyttelsesanordninger under hensyntagen til legemsdeles bevægelseshastigheder

   Grundprincipper og formler til design af lysforhæng, laserscannere og tohåndsbetjente anordninger

  • EN ISO 13850

   Nødstop – Principper for udformning

   Regler for kontrolelementer og definition af "stopkategorier"

  • EN ISO 13849-1/-2 Sikkerhedsrelaterede dele af styresystemer Grundprincipper for udformning af pålidelige styrekredsløb som f.eks. dørlåsning og -overvågning, formler og metoder, del 2 omfatter verifikation og validering af sikkerhedssystemer

  • EN 60204-1 Elektrisk udstyr til maskiner – Del 1: Generelle krav Den elektriske "sikkerhedsbibel" for maskinproducenter

  • EN ISO 11161

   Integrerede produktionssystemer – Grundlæggende krav

   Konstruktionsprincipper for systemer, herunder værktøjsmaskiner, transportører og robotteknologi på samme tid, regler for underinddeling i flere fareområder

 

 

Fra den 29. december 2009 gælder maskindirektivet 2006/42/EF.
Nogle af ændringerne i korte træk inkluderer: 
Maskiner defineret som "ikke-uafhængig maskine" (2B-maskine) defineres nu som "delmaskiner". Kravene til disse maskintyper er også blevet strammet, f.eks. skal der foretages en dokumenteret risikoanalyse.