Vi beskytter dine personlige oplysninger

I Axelent-koncernen bekymrer vi os om vores kunder og medarbejdere, hvilket betyder, at vi altid sørger for at indsamle personlige data på en ansvarlig måde med hensyn til dit privatliv. Det er vigtigt for os, at du føler dig sikker på, at vi handler ansvarligt, og at de personlige data, der indsamles, behandles i overensstemmelse med gældende love og regler. For at vi kan tilbyde vores tjenester og opfylde lovkrav over for myndigheder og enkeltpersoner, er vi nødt til at indsamle visse personoplysninger. Det betyder, at du kan være nødt til at give forskellige personlige oplysninger til virksomheden.

Privacy policy

Politik om beskyttelse af personlige oplysninger

Den 25. maj 2018 træder den nye generelle forordning om databeskyttelse (GDPR) i kraft i EU. Personoplysninger er alle oplysninger, der direkte eller indirekte kan knyttes til en fysisk person.

For Axelent er det vigtigt, at du føler dig tryg ved den måde, vi behandler dine personoplysninger på, og at vi sikrer databeskyttelse af personoplysninger i de tjenester, vi leverer. Vi er åbne om, hvordan dine personoplysninger behandles, og vi overholder gældende love, regler og retningslinjer om databeskyttelse. Du kan også være sikker på, at vi ikke sælger dine personlige data til andre virksomheder.

Formålet med den nye databeskyttelsesforordning er at styrke beskyttelsen af enkeltpersoner ved behandling af personoplysninger. De nye regler betyder for eksempel, at du som registreret har en række rettigheder. Nedenfor kan du læse om, hvordan vi behandler dine personoplysninger, hvilke rettigheder du har, hvem du kan kontakte, hvis du har spørgsmål mv.

Hvem er ansvarlig for persondata?

Axelent AB og dets datterselskaber er ansvarlige for behandlingen af dine personoplysninger. Axelent AB, org. nr. 556231-5191.

Dine kontaktoplysninger og oplysninger om din kontrakt behandles i registre til bl.a. virksomhedsregistre og markedsføring. Axelent AB er ansvarlig for behandlingen af personoplysningerne.

Hvilke personoplysninger behandler vi om dig?

De personoplysninger, som vi behandler om dig, er primært navn og kontaktoplysninger (såsom adresse, telefonnummer, stilling og e-mailadresse) samt IP-nummer eller andre oplysninger, som du giver ved direkte kontakt med os hos Axelent. Vi kan også modtage navne og kontaktoplysninger fra din arbejdsgiver i forbindelse med den forretningsforbindelse, der eksisterer mellem os og din arbejdsgiver. Vi kan også få personoplysninger om dig fra andre kilder, f.eks. fra offentlige adresseregistre, websteder eller sociale medier.

Til hvilke formål behandler vi dine personlige oplysninger?

I din kontakt med os som kunde, som repræsentant for din virksomhed, behandler vi dine personoplysninger med henblik på at levere de tjenester og produkter, som forretningsaftalen gælder for. Denne behandling er baseret på vores forpligtelse til at opfylde vores forpligtelser i henhold til den kontrakt, vi har indgået.

Som følge af den indgåede aftale behandles dine personoplysninger f.eks. med henblik på at administrere ordrer, fakturering, betaling og levering af tjenester og produkter samt til anden kommunikation og administration i forbindelse med kontraktforholdet.

Vi behandler dine personoplysninger, når du kontakter os, eller når du beder os om at kontakte dig. Formålet med vores behandling er i så fald at kunne hjælpe dig med dine spørgsmål vedrørende vores virksomhed og vores tjenester og produkter. Denne behandling er baseret på en interesseafvejning, da vi har en legitim interesse i at kunne hjælpe fremtidige kunder og andre interessenter ved at besvare spørgsmål og stille informationsmateriale til rådighed.

Vi kan også behandle dine personoplysninger for at sende markedsføringsmateriale, der er relevant for dig i din professionelle rolle. Denne behandling er baseret på en interesseafvejning, hvor vi har en legitim interesse i at informere potentielle kunder om tjenester og produkter, der kan være af interesse for dem, og derved støtte vores forretningsaktiviteter. Denne behandling kan omfatte udsendelse af nyhedsbreve, information om vores seminarer og andre kundearrangementer og til andre direkte markedsføringsformål. Vi tilbyder altid mulighed for at afmelde sig fra fremtidige udsendelser.

Hvad er retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger?

Vi har brug for at behandle dine personoplysninger for at kunne opfylde vores aftaler med dig. Vi har også en legitim interesse i at opretholde en kontaktliste for forretningskontakter og kommunikere med den registrerede til markedsføringsformål. Vi mener, at disse legitime interesser vejer tungere end den registreredes interesse i ikke at få oplysningerne behandlet.

Sender Axelent AB dine personoplysninger til en tredjepart?

Vi kan dele personoplysninger med vores databehandlere. Vores databehandlere behandler personoplysninger på vores vegne og i henhold til vores instruktioner. Vi har databehandlere, der håndterer markedsføring og IT-tjenester. Vi kan også dele personoplysninger med vores partnere til håndtering af transport og leverancer.

Hvor behandles mine personoplysninger?

Vi behandler dine personoplysninger inden for EU/EØS-området.

Hvordan beskytter vi dine personlige data?

Vi har truffet flere sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte de personoplysninger, som vi behandler. Vi bruger firewalls og antivirus-software til at beskytte og forhindre uautoriseret adgang til vores netværk og systemer. Vores medarbejdere er strengt instrueret i at behandle alle personoplysninger i overensstemmelse med gældende love og bestemmelser.

Hvor længe opbevares mine personlige oplysninger?

Vi behandler dine personoplysninger så længe som nødvendigt i overensstemmelse med regnskabsloven. Herefter slettes oplysningerne i overensstemmelse med vores specifikke procedurer.

Hvilke rettigheder har jeg?

Som registreret har du en række rettigheder i forbindelse med behandlingen af dine personoplysninger. Nedenfor er der en oversigt over dine rettigheder, og hvordan du kan udøve dem.

Adgang

Du har ret til at få at vide, om vi behandler dine personoplysninger eller ej. Hvis vi behandler dine personoplysninger, har du også ret til at få en kopi af personoplysningerne og oplysninger om bl.a. hvilke kategorier af personoplysninger, der behandles, formålet med behandlingen, hvor længe personoplysningerne opbevares, hvem personoplysningerne er blevet delt med, og hvor personoplysningerne kommer fra.

I nogle tilfælde kan vi dog nægte at videregive visse oplysninger, f.eks. på grund af bestemmelser i anden lovgivning, hvis videregivelse ville være til skade for andre, eller hvis du fremsætter ubegrundede eller urimelige anmodninger (f.eks. hvis du anmoder om adgang flere gange inden for en kort periode).

Berigtigelse

Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig berigtiget uden unødig forsinkelse. Dette betyder også, at du har ret til at supplere med manglende personoplysninger, der er relevante for formålet med behandlingen.

Sletning

Du har ret til at anmode om, at vi sletter dine personoplysninger uden unødig forsinkelse. Under visse betingelser er vi så forpligtet til at slette dine personoplysninger uden unødig forsinkelse i overensstemmelse med din anmodning, f.eks. hvis du har gjort indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger (se nedenfor under "Indsigelse"), og der ikke er nogen tungtvejende legitime grunde til behandlingen. Retten til sletning er dog ikke absolut. Under visse betingelser har vi ret til fortsat at behandle dine personoplysninger, f.eks. hvis det er nødvendigt for at opfylde en retlig forpligtelse eller i forbindelse med retskrav.

Begrænsning af behandlingen

Du har ret til at anmode om, at vi begrænser behandlingen af dine personoplysninger. Under visse betingelser er vi så forpligtet til at begrænse behandlingen af dine personoplysninger, f.eks. i den periode, hvor vi kontrollerer nøjagtigheden af dine personoplysninger, efter at du har påpeget, at de ikke er korrekte, eller i afventning af vurderingen af, om vores legitime grunde til behandling vejer tungere end dine legitime grunde, efter at du har gjort indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger (se nedenfor under "Indsigelse").

Når behandlingen er blevet begrænset som beskrevet ovenfor, må sådanne personoplysninger, med undtagelse af opbevaring, kun behandles med dit samtykke, i forbindelse med retskrav, for at beskytte en anden fysisk eller juridisk persons rettigheder eller af hensyn til væsentlige samfundsinteresser.

Dataportabilitet

Du har på visse betingelser ret til at få dine personoplysninger, som du har givet os, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og har ret til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig (eller direkte fra os til en sådan anden dataansvarlig, hvis det er teknisk muligt). Denne ret gælder, når vores behandling af dine personoplysninger sker ved hjælp af automatiserede midler, og retsgrundlaget for vores behandling er dit samtykke eller til opfyldelse af en kontrakt mellem dig og os.

At gøre indsigelse

Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, som udføres på retsgrundlaget af en interesseafvejning. Efter en sådan indsigelse må vi ikke længere behandle dine personoplysninger, medmindre vi kan påvise tvingende legitime grunde til behandlingen, som går forud for dine interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, eller hvis det sker i forbindelse med retskrav.

Du har også ret til til enhver tid at gøre indsigelse mod brugen af dine personoplysninger til direkte markedsføring. Hvis du gør en sådan indsigelse, må dine personoplysninger ikke længere behandles til sådanne formål.

Hvordan du udøver dine rettigheder og flere oplysninger

Hvis du ønsker at udøve dine rettigheder, kan du kontakte os på en af de måder, der er anført nedenfor under overskriften "Hvem kan jeg kontakte, hvis jeg har spørgsmål".

Vi har ovenfor anført, hvad vi anser for at være de vigtigste aspekter af dine rettigheder. Hvis du ønsker at læse mere om dine rettigheder, kan du finde yderligere oplysninger på den finske databeskyttelsesmyndigheds websted (IMY), www.imy.se. Hvem kan jeg kontakte, hvis jeg har spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål om vores behandling af dine personoplysninger, er du velkommen til at kontakte Axelent AB. Du kan kontakte os enten på telefon på 0370-37 37 37 30 eller via e-mail info@axelent.se.

Du kan også skrive til os på følgende adresse: Axelent AB Box 1 335 04 Hillerstorp Hvis du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, kan du henvende dig til IMY. På myndighedens hjemmeside, www.imy.se, kan du finde flere oplysninger om, hvordan du kan gå videre.

Updated: March, 2023

Axelent Safety Design

Tag et kig på vores nye tegningsapplikation, Axelent Safety Design - den enkle måde at designe sikkerhed på

Opdag enkelheden med vores intuitive tegningsapplikation, perfekt til problemfrit at skabe sikkerhedslayout. Safety Design tilbyder et omfattende udvalg af produkter, lige fra maskinværn til fodgængerbarrierer, der dækker alle aspekter af sikkerhed i maskin- og lagermiljøer. Omfavne en sikrere arbejdsplads med Safety Design, hvor sikkerhed møder enkelhed.