Sådan opnås maskinsikkerhed

Maskinsikkerhed – fra risikovurdering til løsning

Maskinsikkerhed betragtes ofte som et omstændeligt område med "hemmelige kunster". Det er en misforståelse. Det er ret simpelt. Det hele starter med at finde ud af, hvad der kan ske i maskinens "liv", dvs. faserne fra transport og installation, over idriftsættelse og brug, til vedligeholdelse og bortskaffelse.

For at finde ud af dette udfører maskinfabrikanterne det, der kaldes "risikovurdering", analyserer alle opgaver i forbindelse med maskinen for at finde ud af farerne. Advare operatørerne om risici, som ikke kunne reduceres (tilstrækkeligt) med trin 1 og 2, f.eks. ved advarselsskilte, etiketter, advarsler i instruktionshåndbogen.

Derefter håndteres farer i en tretrinsprocedure. Et af disse trin har tre undertrin. Derfor siger vi i Axelent: "2 x 3 = sikkerhed!" :

  1. Fjern faren eller reducer skadesrisikoen vha. design (iboende sikkerhed)
  2. Tilføj beskyttelsesanordninger
    i. Lås faren inde (eller personer ude), f.eks. vha. afskærmning
    ii. Overvåg kontakt mellem personer og fare, stop faren i tide, f.eks. ved hjælp af sikkerhedsafbrydere, lysbomme, laserscannere osv.
    iii. Giv operatøren kontrol over faren, f.eks. ved hjælp af en aktiveringsknap eller tohåndsbetjening
  3. Advar brugerne om farer, der ikke kunne fjernes, eller hvor beskyttelsesanordningerne ikke virker (fuldt ud)

Hvordan risikovurdering skal foretages, hvilke beskyttelsesanordninger der er tilladt, og hvordan de skal indrettes, samt hvordan advarsler formuleres og udformes, er alt sammen beskrevet i europæiske og internationale sikkerhedsstandarder."

 

Axelent Xperience

Visit our virtual showroom and experience our products in their right environment.

In our virtual showroom, you get to experience Axelent's range in its right environment, no matter where in the world you are. Explore our products by navigating between production, storage, warehousing, automated warehouse and dispatch. If something special catches your interest, just click on the product to find out more. Watch a movie, read an article and learn more! We think you will like it as much as we do!