Sikkerhedscenter

Maskindirektivets sikkerhedskrav

Målet med maskindirektivet er at forbedre maskiner, fjerne tekniske handelshindringer og skabe ensartede bestemmelser inden for EØS (Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde). Maskiner fremstillet mellem 1995 og 2009 skulle opfylde den gamle udgave af direktivet (98/37/EF), som trådte i kraft den 1. januar 1995. Maskiner, der er endnu ældre, skal opfylde minimumskravene i det såkaldte "Arbejdsudstyrsdirektiv" 2009/104/EF. Disse er mindre krævende end kravene i maskindirektivet, især når det gælder dokumentation.

 

Grundlæggende krav til CE-mærkning

For at en maskine kan blive CE-mærket, er det nødvendigt, at maskinen opfylder de væsentligste krav til sundhed og sikkerhed. Der skal forelægges dokumentation, herunder designdokumenter, risikovurdering, interne prøvningsrapporter osv. De fleste maskiner er desuden omfattet af direktiver, der skal overholdes, f.eks. EMC-direktivet. CE-mærkning gælder kun for sikkerhed og må ikke bruges til reklame. Det fremhæver ikke et produkt som i besiddelse af en særlig kvalitet, men er i stedet obligatorisk for ALLE maskiner.

 

Vil du have mere information om CE-mærkning? Så kontakt os!

 

Hvad er en maskine så i henhold til maskindirektivet?

 

    • en samling af indbyrdes forbundne dele eller komponenter, hvoraf mindst en er bevægelig, forsynet med eller beregnet til at blive forsynet med et andet drivsystem end den menneskelige eller animalske kraft anvendt direkte, og samlet således, at de er indbyrdes forbundne med henblik på en nærmere fastlagt anvendelse,

    • "en samling af maskiner": en samling af maskiner og/eller delmaskiner, som for at opnå et bestemt resultat er anbragt og styres således, at de er indbyrdes forbundne i deres funktion

 

Det betyder, at maskindirektivet gælder for alt fra en lille håndholdt maskine til komplekse integrerede produktionssystemer. Nogle maskiner ligger uden for maskindirektivets anvendelsesområde, f.eks. nogle typer elevatorer og medicinsk udstyr.

(Angivet i artikel 1, stk. 2).

Lufthavn
Nogle af de vigtigste krav i maskindirektivet:
  • Integrere sikkerhed i maskinen fra bunden; en omhyggelig risikovurdering er måden at gøre det på

  • Afskærmninger og beskyttelsessystemer prioriteres højere end sikkerhedsskilte og advarsler; fabrikanterne skal foregribe menneskelige fejl

  • Farlige automatiske systemer må aldrig fungere uden beskyttelsesforanstaltninger; farerne skal låses inde, overvåges, eller der skal gives mulighed for at kontrollere faren

Få mere at vide

Axelent er en af markedets førende producenter af maskinafskærmninger. De komplette systemer, vi leverer, overholder gældende direktiver og standarder.

Axelent Safety Design

Tag et kig på vores nye tegningsapplikation, Axelent Safety Design - den enkle måde at designe sikkerhed på

Opdag enkelheden med vores intuitive tegningsapplikation, perfekt til problemfrit at skabe sikkerhedslayout. Safety Design tilbyder et omfattende udvalg af produkter, lige fra maskinværn til fodgængerbarrierer, der dækker alle aspekter af sikkerhed i maskin- og lagermiljøer. Omfavne en sikrere arbejdsplads med Safety Design, hvor sikkerhed møder enkelhed.